Formy (kształty) zorzy polarnej

Formy zórz polarnych
Według Clarka (2007) istnieją cztery główne formy, które można zobaczyć z ziemi, od najmniej do najbardziej widocznych: [23]

Różne formy
Łagodny blask blisko horyzontu. Mogą one znajdować się blisko granicy widzialności [24], ale można je odróżnić od obłoków oświetlonych księżycem, ponieważ gwiazdy mogą być widoczne w blasku bez utraty.
Plamy lub powierzchnie wyglądające jak chmury.
Łuki zakrzywiają się na niebie.
Promienie to jasne i ciemne paski w poprzek łuków, sięgające w górę w różnych ilościach.
Korony pokrywają większość nieba i odbiegają od jednego punktu na nim.
Brekke (1994) również opisał niektóre zorze jako zasłony. [25] Podobieństwo do zasłon jest często wzmacniane przez fałdy w łukach. Łuki mogą się fragmentować lub rozpadać na oddzielne, czasami szybko zmieniające się, często promieniste elementy, które mogą wypełnić całe niebo. Są one również znane jako dyskretne zorze, które czasami są wystarczająco jasne, aby przeczytać gazetę w nocy. [26]

Formy te są zgodne z kształtowaniem zórz polarnych przez pole magnetyczne Ziemi. Wygląd łuków, promieni, zasłon i koron zależy od kształtu świetlistych części atmosfery i pozycji widza. [27]